"לחיות בקטן"- 
תיק עיתונות לתקשורת
החל מה-22 בפברואר בבתי הקולנוע בהפצת אלקו מדיה דיסטרביושן

יח"צ – שמרית כרמי- שלמור תקשורת shimrit.c@shalmor.co.il 03-5775078

שתף ב