"בית ליד הים" - 
תיק עיתונות לתקשורת
החל מה-26 באפריל בבתי הקולנוע 

יחסי ציבור קולנוע לב: בירן תקשורת  03-6499888  biran@birancom.co.ilשתף ב