היינו ילדים

חולצת השומר הצעיר הראשונה, השומרית, מחלוקת על ידי אריאל, קומונרית בסניף בשכונה ד' בבאר שבע לחניכה; חניכי בני עקיבא באשדוד מתקשים לקבל את תמר הקומונרית האשכנזייה החדשה שהגיע לסניף; אלה מנחמת את החניכה שלה מהצופים שמתגעגעת הביתה במהלך טיול לכרמל; נועם מארחת את פרופ' ציקי ולדן, בתו של שמעון פרס, ששחקה גם היא בחצר קן בורכוב לפני כשישים שנה. דרך הווי התנועה היום והדמויות הפועלות בה יוצא הפרק למסע בזמן ובודק את הלב הפועם של התנועות מאז ועד היום.


כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במאגר זה שייכים לגופים המשדרים, לזכיינים, למפיצים ולבתי ההפקה.
החומרים לצרכי צפייה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להקליט, לאחסן, לשדר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי.