"על חוף צ'סיל" - 
תיק עיתונות לתקשורת
החל מה-28 ביוני בבתי הקולנוע 

יחסי ציבור קולנוע לב: בירן תקשורת  03-6499888  biran@birancom.co.ilשתף ב