"ילדי בית העץ"
החל מה- 25/1/16, בימים א'-ה' בשעה 14:15, חינוכית 23
ובנוסף בימים א'-ה' בשעה 13:45, ערוץ 2

לפרטים נוספים: בן עזריאל 054-3048500ben@kucik.co.il