"שעתם היפהתיק עיתונות לתקשורת
החל מה-25 במאי בבתי הקולנוע בהפצת גלובוס מקס

יח"צ – שמרית כרמי- שלמור תקשורת shimrit.c@shalmor.co.il 03-5775078  

  

שתף ב