"להתראות גרמניה" - 
תיק עיתונות לתקשורת
החל מה-29 ביוני בבתי הקולנוע 
יחסי ציבור קולנוע לב: בירן תקשורת  03-6499888
 
 biran@birancom.co.ilשתף ב