"מאהב כפול" - 
תיק עיתונות לתקשורת
החל מה-3 באוגוסט בבתי הקולנוע 
יחסי ציבור קולנוע לב: בירן תקשורת  03-6499888
 
 biran@birancom.co.ilשתף ב