מהפכה דיגיטלית בעיריית תל אביב- יפולפרטים נוספים:
יחסי ציבור- בת כהן ושרון כתב תקשורת
03-5373131
 חן בוקר, 0507-366630 chen@sb-pr.co.ilשתף ב