תקנון אתר פלינט-playnet

פליינט playnet  הינו מיזם דיגיטלי חדשני העוסק בהפצת תכנים דיגיטליים לאמצעי התקשורת בתחום הטלוויזיה, הקולנוע והמוסיקה. התכנים מגיעים בלינק ישיר לתיבות המייל האישיות של אנשי התקשורת המסקרים את התחום בישראל.

כללי
 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. השם והלוגו של חברת פליינט הינם קניינה הבלעדי ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור בכתב מחברת פליינט.
 7. חברת פליינט שואפת לזמינות רציפה של אתר האינטרנט שלה, עם זאת, אין באפשרות החברה להתחייב לזמינות רציפה עקב תקלות טכניות ו/או נפילות. החברה רשאית להפסיק את השימוש באתר לצורכי תחזוקה. חברת פליינט אינה מתחייבת לפצות בשל הפסקות בשירות.
לקוחות האתר

חברת פליינט הינה חברת הפצה ואיננה אחראית על פרסום בפועל או הצלחתו המסחרית של התוכן המופץ באמצעי התקשורת השונים ע"י.
האמן מצהיר ומתחייב:

 1. כי כל בעלי זכויות היוצרים, זכויות המבצעים ויתר בעלי זכויות הקניין הרוחני והזכויות האחרות בהקלטות הראשיות, (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - ארגונים לניהול משותף של זכויות המייצגים את בעלי הזכויות הנ"ל כגון אקו"ם, הפדרציה של חברות התקליטים בישראל, הפי"ל, אשכולות ועיל"ם), נתנו את הסכמתם ורשותם כנדרש על פי כל דין לשידורן של ההקלטות הראשיות בכל ערוץ שידור המצויד ברישיון שידור כדין מהאגודות ומבעלי הזכויות הרלוונטיים הנ"ל. האחריות הבלעדית לכל הנושאים החוקיים האמורים לעיל לגבי ההקלטות הראשיות חלה על האמן לבדו בלבד כלפי כל משתמשי המדיה שנכללו ברשימה תפוצה של אותו תקליט השדרים.
 2. כי גוף המשדר את ההקלטות הראשיות בהתאם להוראות תקנון זה, אינו חייב בתשלום תמלוגים או תמורה אחרת כלשהי כלשהם בגין השידור הנ"ל, למעט חובת התשלום החלה על אותו גוף משדר כלפי אגודות לניהול משותף של זכויות יוצרים מכוח הרישיונות אשר ניתנו לו על ידם.
 3. קוחות העושים שימוש באתר פליינט מאשרים כי הם הינם בעלי הזכויות של הפצת הסרט / סדרה / שיר / קליפ ו/או קיבלו אישור בכתב מבעלי הזכויות בתוכן לבצע הפצה ויראלית של התוכן.המשתמש מתחייב כי הוא בעל מלוא זכויות היוצרים, מבצעים ויתר זכויות הקניין הרוחני בתוכן המופץ. במידה וקיים צד שלישי בעל זכויות יש לקבל את הסכמתו להפצת התכנים בכתב. בכל מקרה של אי נכונותם של הצהרת זכויות האחריות הבלעדית הינה של הלקוח ולא של חברת פליינט.
 4. המשתמש מתחייב כי ביצירות,בתוכנן ובהקלטתן אינה קיימת הפרה של כל חובה על פי כל דין כלפי כל צד שלישי שהוא.
 5. המשתמש מאשר לחברת פליינט להפיץ את תכניו באמצעי המדיה השונים איתם עובדת פליינט בארץ ובעולם.
גופי המדיה
 1. גופי מדיה המעוניינים לעשות שימוש בתוכן האתר חייבים להירשם ולקבל את אישורה של חברת פליינט דרך ערוצי התקשורת המפורטים באתר החברה, פליינט אינה מתחייבת לאשר את קבלתו של הפונה.
 2. גופי המדיה מתחייבים שלא לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן האתר ללא הרשאה בכתב מבעלי הזכויות.
 3. ופי המדיה רשאיים להוריד את התכנים הניתנים להורדה מאתר פליינט (קליפים, קבצי אודיו, פרומואים, קבצי טקסט ותמונות).
 4. במקרה של תיקי עיתונות דיגיטלים לתוכניות טלוויזיה וסרטים התכנים הינם לצפייה בלבד ואין להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להקליט, לאחסן,לשדר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי. זכויות היוצרים והקניין הרוחני במאגר זה שייך לגופים המשדרים, לזכיינים, למפיצים, ולבתי ההפקה.
 5. למען הסר ספק מובהר כי לתכנים באתר ניתנת זכות השימוש עבור מערכות העיתונים והאינטרנט להורידם עם הקרדיט המתאים ולבצע פרסומים שלהם בכלי התקשורת השונים ללא הגבלת זמן וללא תמורה. ( למעט תכני טלוויזיה לפני שידור אשר אינם ניתנים להורדה). במידה ולא כך הדבר גוף המדיה המשדר יהיה חשוף לתביעות משפטיות מצד בעלי הזכויות ביצירה ובמידה וחברת פליינט תתבע בגין הפרת זכויות יוצרים ביצירה הנ"ל, ישאו בכל ההוצאות הכספיות הכרוכות בכך.
 6. השימוש באתר מצריך הנפקת שם משתמש וסיסמא. שם משתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה .